De Lichtkring en Libanon, een blik terug en een blik vooruit....

Geplaatst 31 jan. 2016 07:17 door Redactie Lichtkring
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Het is nu anderhalf jaar geleden dat Wilbert van Saane en Rima Nasrallah door onze kerk zijn uitgezonden naar Beiroet. We zijn dus bijna halverwege het traject van 4 jaar. Hoewel er regelmatig aandacht voor hen is tijdens de kerkdiensten, in het wijkbericht in het kerkblad en tijdens een druk bezochte college tour, lijkt het tijd om een overzicht te geven van wat er gebeurd is en wat er nog te gebeuren staat.

In het voorjaar van 2014 kwam het verzoek tot uitzending van Wilbert en Rima bij de Lichtkring binnen. Zij moesten op korte termijn reageren op de uitnodiging van de Near East School of Theology (NEST) in Beiroet om daar te gaan werken als respectievelijk studentenpastor en docente praktische theologie. Dit terwijl de begroting nog niet rond was en zonder hulp van de Lichtkring ook niet tijdig rond kon zijn. Om de uitzending toch mogelijk te maken is de diaconie garant gaan staan voor het bedrag waarvoor nog geen dekking was gevonden. Daarnaast doneert de diaconie op jaarbasis € 12.500,- uit de diaconale gelden die waren vrijgekomen na de verzelfstandiging.

Tijdens hun verblijf in Beiroet worden Wilbert en Rima dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in het Nabije Oosten. Zij en wij waren er op voorbereid dat dit ook zou kunnen leiden tot steunaanvragen uit hun omgeving. Een project dat daaruit is voortgevloeid betreft het financieel ondersteunen van twee studentes aan de NEST gedurende de looptijd van hun studie theologie daar. Zij konden door het oorlogsgeweld niet verder met hun studie in Syrië. Na een gevaarlijke vlucht zijn zij in Beiroet aangekomen. Zij willen hun studie aan de NEST vervolgen maar het ontbreekt hen aan financiële ondersteuning door de gemeenten waar zij vandaan komen. ZWO heeft uit zijn reserves € 7500,- overgemaakt, wat werd aangevuld tot € 9500,- door giften van gemeenteleden. Voor dit doel wordt door ons ook geprobeerd om ook buiten de Lichtkring donoren te vinden. Los daarvan wordt door de PKN gemeenten in Huizen, Lunteren, de Jacobikerk in Utrecht en een Evangelische kerk in Duitsland financieel bijgedragen.

Op korte termijn zal ZWO acties gaan voeren voor het (diaconale) werk van Wilbert en Rima en wat daarmee samenhangt. Er is vorig jaar een interculturele bijbelleesgroep van start gegaan. Jong volwassenen uit de Lichtkring verbinden zich hierdoor met leeftijdgenoten uit de National Evangelical Church in Beiroet. In dit verband komen hopen we in augustus ongeveer 8 jonge mensen uit Beiroet in de Lichtkring te ontvangen. Zij zullen hun eigen reiskosten betalen en bij gemeenteleden worden ondergebracht. Voor kleine bijkomende kosten zoals uitstapjes zal een bijdrage worden gedaan en zullen acties worden gevoerd.

Tenslotte zijn we van plan om op verzoek van Wilbert en Rima later dit jaar te proberen om door middel van acties ondersteuning te verlenen aan de diaconie van de kerk in Beiroet. Daar staan meerdere projecten op stapel. Het betreft projecten voor korte, middellange en lange termijn. Bij de korte termijn projecten gaat het om het ondersteunen van dringende verzoeken op het gebied van voedsel, gezondheidszorg en opleiding. Een middellange termijn project betreft het opzetten van een kleine kliniek in een gebied waar veel Christen vluchtelingen zijn zodat zij snel toegang kunnen krijgen tot een huisarts. Een voorbeeld van een lange termijn project is het ondersteunen van kleine ondernemers om hun bedrijf opnieuw te starten.

Deze projecten zijn nog in een verkennend stadium en verdienen dus nog nadere bestudering en uitwerking. Zodra dit gebeurd is zal er een onderbouwd voorstel worden gedaan.

Comments