Partners en gemeente inspireren elkaar

Geplaatst 1 dec. 2016 06:20 door Redactie Lichtkring   [ 1 dec. 2016 06:27 bijgewerkt ]
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
“In juli 2014 stonden wij op het podium van onze kerk. Een volle zaal bad en zong ons een zegen toe. Aan de handdrukken en wensen na afloop van de dienst merkten we dat er iets bijzonders gebeurde. Niet alleen voor ons, maar voor de hele gemeente.”

Aan het woord is Wilbert die in 2014 met zijn vrouw Rima en hun kinderen werd uitgezonden naar Libanon. Hun zendende gemeente is de Lichtkring in Alphen a/d Rijn. Wilbert vertelt over de bijzondere band die met hun gemeente is ontstaan. “Het geheim van de Lichtkring is dat zij kan geven en ontvangen. De gemeente realiseert zich heel goed dat zij vandaag de dag iets kan betekenen voor het Midden-Oosten. En dat een uitzending daar een goed instrument voor is. Tegelijkertijd leeft er het verlangen om te leren van christenen in het Midden-Oosten.” 
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/Libanon%20interserve%20(1).JPG

Creativiteit in de gemeente
De uitzending leidde tot veel creativiteit in de gemeente. Zo werd er een College Tour avond met Wilbert en Rima georganiseerd. Ook waren zij vanuit Beiroet via Skype aanwezig in een zendingsdienst. “Maar de betrokkenheid bij ons werk reikte verder”, vertelt Wilbert. “Onze predikant Ronelle Sonnenberg kwam op bezoek samen met een diaken en een gemeentelid. Zij hebben een paar diaconale projecten in Libanon bezocht die de gemeente wilde gaan ondersteunen. Ook hebben jongeren uit De Lichtkring meegeholpen in het zondagsschoolkamp van onze kerk. Zij trokken op met jongeren uit onze gemeente. Samen deden ze Bijbelstudie. In de maanden daarvoor hadden zij met elkaar al interculturele Bijbelstudies uitgewisseld via sociale media. 

Krachtig mandaat 
“De Lichtkring ziet zending als een taak van de hele gemeente die niet stopt bij de uitzenddienst. Dat geeft ons een krachtig mandaat en telkens weer het besef gedragen te zijn." 

Betrokken bij de wereldkerk 
“De uitzending van Wilbert en Rima helpt ons als gemeente om meer en concreet betrokken te zijn bij de wereldkerk”, vertelt dominee Ronelle Sonnenberg van De Lichtkring. “Door de verhalen die ze ons vertellen en de relaties die in Libanon zijn ontstaan. In die zin wordt onze horizon verbreed. We worden bemoedigd door verhalen over mensen die volharden in benarde situaties. Die vorm geven aan hun geloof in het alledaagse leven. Maar we voelen ook de pijn als zij het niet meer trekken of moeten kiezen uit twee kwaden. In onze gebeden klinken de namen van mensen, kerken en organisaties uit het Midden-Oosten. Het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) kreeg met deze uitzending een nieuwe impuls. Zo zijn we als gemeente een aantal concrete diaconale projecten in Libanon gaan steunen. Ook zijn we meer gaan nadenken over zending. Al voelen we ons daar soms wat verlegen mee. We aarzelen om God en ons geloof in Hem ter sprake te brengen. Wilbert en Rima inspireren ons daarin door hoe ze leven en getuigen zijn van het evangelie in Libanon. In hun werk onder studenten, in het zien en helpen van hun medemens in nood. Woord en daad gaan daarbij hand in hand. Daarmee laten ze ons de kracht van het evangelie zien. Het feit dat Wilbert en Rima zijn gaan wonen in een land waar velen juist vandaan vluchten getuigt van het visioen van hoop waaruit ze leven. Als gemeente mogen we een stukje met hen oplopen in navolging van Hem die ons roept en voorgaat. Zo kunnen we tot broeder en zuster zijn van onze medemens in en uit het Midden-Oosten. 

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/Libanon%20interserve%20(2).JPG

Dit artikel is geplaatst in de kwartaaluitgave december 2016 van het magazine "Dienen" van Interserve.

Comments