Pinksteren 2018

Geplaatst 21 mei 2018 09:35 door Redactie Lichtkring
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/over-de-lichtkring/zendingswerk-libanon/_draft_post/libanon%20150x150.jpg
Beste gemeenteleden,
Vanuit Beiroet groeten wij u hartelijk. Op het Pinksterfeest weten we ons in het bijzonder met u verbonden. Pinksteren is tenslotte het zendingsfeest. Het herinnert ons aan onze uitzending vanuit de Lichtkring in juli 2014. We mogen ons werk hier doen mede in uw naam en met uw steun.

We staan alweer bijna aan het einde van een leerjaar op de NEST. Rima is dankbaar voor de studenten die zij mocht begeleiden en lesgeven. Zo studeert binnenkort Sally, een jonge Palestijnse vrouw af van de NEST. Zij zal terugkeren naar Jeruzalem om daar in de Lutherse Kerk werkzaam te zijn. In de huidige omstandigheden vergt dat veel wijsheid en volharding. Wat is het belangrijk dat de kerk in deze tijd een plaats is van liefde, vergeving en vrede. Daar gaat Sally aan meewerken.

Van Haigazian University studeren enkele studenten af met wie ik de afgelopen jaren veel optrok. Een van hen, Nora, schreef over haar studietijd: “Ik heb veel geleerd over de pscyhologie. Ik heb mij ook verdiept in Armeense kunst, geologie en programmeren. Maar ik bovenal geleerd over het leven: over vriendschappen, culturen en vooral hoe belangrijk het is om mijn geestelijk leven te blijven voeden.” Nora hoopt verder te studeren in het Verenigd Koninkrijk om daarna in haar beroep iets te betekenen voor de Libanese samenleving.

Het is bemoedigend om jonge mensen te zien die klaar staan om iets aan hun landen en hun kerken te geven. Er is dus ook goed nieuws uit het Midden-Oosten! Maar dan moet je wel “achter het nieuws” kijken, en goed luisteren naar de mensen die blijven geloven en hopen.

De politieke situatie in het Midden-Oosten ziet er helaas niet rooskleurig uit. De verhoudingen staan op scherp en soms uit dat zich in aanvallen over en weer. Libanon blijft vooralsnog buiten de vuurlinie en we verwachten niet dat dit zal wijzigen. Onze studenten, met name de Palestijnen en de Syriërs, hebben het er soms wel moeilijk mee.

Voor de jonge mannen uit Syrië speelt het probleem van de militaire dienst. Als zij opgeroepen worden, dan kan dat betekenen dat zij jarenlang moeten dienen op gevaarlijke posten. Velen van hen geloven niet in de zaak van de Syrische overheid. Wie weigert wordt echter als deserteur beschouwt en op desertie staat officieel de doodstraf. Een noodgreep is om je “vrij te kopen” door enkele duizenden dollars aan een corrupte ambtenaar te betalen. Maar als je morele bezwaren hebt tegen het Syrische leger en tegen corruptie, kun je eigenlijk geen kant op. Voor dit dilemma staan verschillende van onze studenten. Het doet hen pijn om op deze manier van hun land te vervreemden.

In de maand juni hopen we in Nederland te zijn. We zullen te gast zijn in een morgendienst in de Lichtkring en zien uit naar de ontmoeting. We wensen u zegen toe voor dit Pinksterfeest. Laten we met elkaar goede dromen blijven dromen en visioenen van vrede blijven zien.

Wilbert van Saane
Comments