Terugblik op de ontmoeting met Wilbert en Rima

Geplaatst 24 jun. 2018 11:04 door Redactie Lichtkring
Op zondag, 17 juni, in een prachtige dienst, waarin Ds. Maarten den Dulk ons op inspirerende wijze voorging, mochten we als gemeente Wilbert en Rima met hun kinderen Christina en Pieter opnieuw ontmoeten.
We werden door Wilbert bijgepraat over de voortgang van het werk. Ondanks alle spanning en ellende in het Midden Oosten waarvan wij in de nieuwsmedia kennis kunnen nemen, zien zij ook tekenen van hoop. Bijvoorbeeld de 3 jaar geleden uit Armenië gevluchte studente Lisa, die op 16 juni afstudeerde aan de NEST. Zij en haar familie hebben het zwaar te verduren gehad nadat terroristen het dorp waar zij woonden bezetten waardoor zij moesten vluchten. Toen ze terugkwamen, was alles vernietigd. Zo ook de werkplaats en het gereedschap van Lisa's broer, die zeepmaker is. Zo verdween de grootste bron van inkomen voor de familie.  Dank zij de steun van de Lichtkring en de NEST kon hij zijn bedrijf weer opbouwen en voortzetten. Aan Lisa kon een beurs worden verstrekt waardoor zij aan de NEST kon studeren. Deze gebeurtenissen worden gezien als tekenen van hoop.

Wilbert en Rima zijn dankbaar dat zij namens de Lichtkring in Libanon mogen werken. Zij danken ook voor de contacten en de kaarten die zij steeds mogen ontvangen. Zij hopen nog twee jaar uitgezonden te blijven om verder gestalte te geven aan het opleiden en toerusten van jonge mensen en predikanten voor het Midden Oosten aan de NEST, aan het begeleiden van studenten aan de Hagazian University en aan hun werk in de Evangelische gemeente in Beiroet. Uit naam van de Evangelische gemeente brengt Wilbert de groeten aan de Lichtkring.

Na afloop van de dienst werd er nog een korte presentatie gehouden waarbij gemeenteleden vragen konden stellen. Rima vertelde hoe het is om onder spanning in Libanon te leven. Zij is hier groot geworden en ervaart dat weer heel anders dan wij ons dat op afstand kunnen voorstellen. Het klinkt misschien wrang maar in zekere zin hoort het bij het dagelijks leven. Dat wil niet zeggen dat je je daarbij moet neerleggen. Verlies niet de hoop, want hoop doet leven. Vrede is een begrip dat verder reikt dan de afwezigheid van oorlog en oorlogshandelingen. Het is veel meer en heeft ook alles te maken met recht en rechtvaardigheid. 
Omdat er in alle ellende die er in het Midden Oosten heerst toch ook tekenen van hoop zijn te zien kan dit artikeltje misschien het best besloten worden met de woorden van Psalm 85 : 4.

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,   
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.  
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,         
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

Comments