Praktisch‎ > ‎

Kopij aanleveren?

Velen van u leveren weleens een stukje tekst aan voor plaatsing op de website en in Kerk en Samen.

Daar zijn we blij mee, want zo voorziet u onze lezers van informatie over wat er zoal in en rond de Lichtkring gebeurt.

Via dit stukje willen we u herinneren aan de afspraken rond het aanleveren van kopij en tevens tips geven om de leesbaarheid te vergroten.

Alle kopij kan ingestuurd worden naar redactie@pkn-lichtkring.nl. Uw kopij wordt dan kort daarna op de website geplaatst en meegenomen in onze digitale nieuwsbrief “Lichtkring/Nieuws”. Wilt u uw kopij op vrijdag in de wekelijkse “Lichtkring/nieuws” geplaatst hebben, lever het dan uiterlijk woensdag aan. Ook bieden wij uw kopij standaard aan voor “Kerk en Samen”, dat 10 keer per jaar op papier verschijnt. Voor het verspreidingsschema van “Kerk en samen” met de bijbehorende inleverdata kunt u kijken op http://www.pkn-lichtkring.nl/over-de-lichtkring/organisatie/communicatie

Stel het aanleveren van kopij niet uit tot de maandelijkse deadline van “Kerk en Samen”. Het kan online vaak al eerder verspreid worden. Online ontvangen mensen liever wekelijks wat minder, dan maandelijks heel veel informatie.

Om onze lezers niet te overstelpen met berichten, plaatsen we in principe alleen kopij die aan de Lichtkring gerelateerd is. Uitzondering hierop zijn berichten over bijzondere activiteiten georganiseerd door onze zusterkerken in Alphen aan de Rijn. Tot voor kort plaatsten we vaak wel berichten over optredens van Alphense koren, die dan aangeleverd werden door een Lichtkring lid, die tevens koorlid is. Omdat dit inmiddels om erg veel berichten gaat, hebben we besloten dit soort berichten voortaan niet meer te plaatsen.

De redactie van de website redigeert uw aangeleverde kopij in principe niet (voor “Kerk en Samen” gebeurt dit wel). U bent dus zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een prettig leesbare tekst in goed Nederlands.
Een aantal tips:
• Houd artikelen kort en bondig. Het is algemeen bekend dat te lange teksten (digitaal) niet gelezen worden. Voor reguliere onderwerpen kunt u 200-350 woorden aanhouden. Voor bijzondere artikelen zoals meditaties of interviews 400-500 woorden. U kunt het aantal woorden tellen door uw tekst te kopieren in www.wordcounter.net.
Omdat het voor de redactie vaak onmogelijk is om uw te lange tekst in te korten, kan het zijn dat een te lang artikel niet geplaatst wordt.
• Verzin een pakkende titel.
• Controleer uw artikel voor inzending op spelling, grammatica en schrijfstijl. Houd zinnen kort en helder, splits lange zinnen eventueel.

Tot slot: Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, stuur ons gerust een mailtje, we werken graag met u samen!

Uw digitale redactie, Loes Smit, Erika Selser, Peter de Pater en Marjan Kukler

Comments