Praktisch‎ > ‎

Privacy / AVG

De AVG, wat doen we er mee?

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
De AVG regelt de privacy rechten van een ieder in de openbare leefomgeving en legt daarvoor een groot deel van de verantwoordelijkheid neer bij organisaties die daar mee moeten omgaan.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt).
Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Ook jouw/uw kerk, de protestantse gemeente de Lichtkring, is zo’n organisatie die zorgvuldig moet omgaan met jouw/uw persoonlijke gegevens.
Daarom is afgelopen periode gewerkt aan een privacyverklaring, waarin wordt vermeld en uitgelegd hoe de Lichtkring omgaat met het gebruiken en verwerken van jouw/uw gegevens.

https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/privacy-avg/privacyverklaring.PNG
Ook voor de Lichtkring gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Een omgeving waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze daarin deelnemen.
De oprechte betrokkenheid bij elkaar is op zichzelf al een waarborg dat zorgvuldig zal worden omgegaan met andermans gegevens.
Daar waar nodig borgen we dat zo goed mogelijk in afspraken hoe we daar als Lichtkring gemeente mee omgaan. Die afspraken zijn nu vastgelegd in onze privacyverklaring. Met elkaar moeten we er wel voor waken dat een persoonlijke uitleg van de in woorden gevatte afspraken niet zwaarder gaan wegen dan het doel.

De opgestelde privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen onze kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft ook de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Onderaan deze pagina vindt u deze verklaring. Mocht je/u niet beschikken over internet, of het gewoon erg lastig vinden om daar gebruik van te maken, dan is de privacyverklaring ook altijd op te vragen via de scriba.

In onze gemeente de Lichtkring zijn veel mensen actief en worden vele gezamenlijke activiteiten georganiseerd. In zo’n omgeving worden ook persoonlijke gegevens opgeslagen in persoonlijke opslagmedia. Het kan niet worden uitgesloten dat deze niet geheel volgens alle daarvoor opgestelde en geldende privacy regels worden beheerd.
Wel kan op basis van vertrouwen worden aangenomen dat een ieder die deel uitmaakt van de Lichtkring, de benodigde zorgvuldigheid zal betrachten bij het omgaan met gegevens van een ander.
PG de Lichtkring doet met vertrouwen een dringend beroep op een ieder om daar met die benodigde zorgvuldigheid mee om te gaan.

Mocht er voor jou/u toch nog iets niet helder zijn, dan mag je dat altijd laten weten. Ook als je nog betere ideeën hebt of aanvullingen die positief kunnen bijdragen aan het waarborgen van onze privacy binnen de ruimte van onze gemeenschap.

Daarnaast wordt nog een korte werkwijzer opgesteld. Hierin is in het kort te lezen hoe je praktisch en volgens de afgesproken regels (zoals opgenomen in de privacy verklaring) moet omgaan.
Daarin wordt bijvoorbeeld omschreven waaraan je moet denken als je een publicatie doorgeeft aan de lichtkring redactie, of als je een leuk artikel met foto in de social media van de Lichtkring wil laten opnemen, maar bijvoorbeeld ook waar je voor welke zaken moet zijn als je afspraken wilt maken over een bepaalde kerk-tv opname. Deze werkwijzer is nu nog in bewerking, maar komt ook op de website te staan.
https://sites.google.com/a/pkn-lichtkring.nl/welkom/privacy-avg/Jan%20Tol%20web.jpg


Voor alle zaken die met privacy, de verklaring en de werkwijzer te maken hebben, mag ik jouw/uw aanspreekpunt zijn.

Vanuit privacy overwegingen kan ik helaas niet mijn contactgegevens openbaar maken, maar met het vertrouwen dat je/u het niet verder verteld; jij/u kunt mij bereiken via
het e-mailadres avg@pkn-lichtkring.info,
telefonisch via 0172 49 51 97
of gewoon aanspreken als je/u me tegenkomt in kerk, of waar dan ook.

Jan Tol
april 2019

Ċ
Redactie Lichtkring,
10 apr. 2019 04:11
Comments