Bericht van de diaconie

  • Geschreven op:
    12 januari 2022

Fietsend door Alphen werd ik getroffen door deze tekst, die iemand aan gevel van zijn huis had bevestigd.

Het is een song van Bob Dylan.

May God bless and keep you always
May your wishes all come true
May you always do for others
And let others do for you
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung
May you stay forever young
May you stay forever young
May you grow up to be righteous
May you grow up to be true
May you always know the truth
And see the light surrounding you
May you always be courageous
Stand upright and be strong
May you stay forever young
May you stay forever young
May your hands always be busy
May your feet always be swift
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift
May your heart always be joyful
May your song always be sung
And may you stay forever young

50 euro actie
Het doel voor de maand december, de Alphense stichting Circle4live, is aangedragen door de
diaconie. Het doel van deze stichting is het verlenen van steun aan kansarme en behoeftige kinderen
en hun gezinnen in Afrika om hen zo een basis te bieden voor een toekomst met perspectief.
De activiteiten van de stichting zijn:
• Het tijdelijk financieel ondersteunen van kinderen en gezinnen met kinderen die niet zelfstandig in
hun onderhoud kunnen voorzien
• Het tijdelijk financieel ondersteunen van kinderen die geen onderwijs genieten en dus minder of
geen uitzicht hebben op een toekomst en inkomen zodra ze volwassen worden
• Het financieel ondersteunen van kinderen die medische hulp nodig hebben. Dit kan in de vorm van
het aanschaffen van middelen of het financieren van medische zorg
• Informatievoorziening, adviezen aan en begeleiding van ouders en kinderen in kansarme gebieden
met betrekking tot het voorkomen ziektes en het opbouwen van een bestaan met toekomst en leren
voorzien in eigen behoefte

Collecte opbrengsten
14 november Hospicegroep € 524,10
21 november PKN Pastoraat – Omzien naar elkaar € 338
28 november Vluchtelingenkinderen in Griekenland € 678
28 november Moldavië (ZWO project, Heilig Avondmaal) € 24
5 december KiA Zending Rwanda € 506
12 december St. Sleutelbloem € 375,55
19 december St. Tear € 320
24 december St. Help Anders € 378,70
25 december KiA Kom op voor kinderen in de knel € 683
26 december Eigen diaconie € 396,50

Giften
Philadelphia € 25
16 december en 25 april € 135