Skip to main content

Taizéviering 26 maart

  • Geschreven op:
    17 maart 2023

Zondag 26 maart om 19.00 uur is er een Taizéviering in de Lichtkring.

Een viering in de traditie van de jongerenkloostergemeenschap in het Franse dorpje Taizé; we zingen Taizéliederen, we lezen met elkaar het verhaal over Lazarus die uit de dood wordt opgewekt , we bidden met elkaar en er is gelegenheid om een lichtje aan te steken als gebaar van gebed, verbondenheid, meeleven en gedachtenis. Kenmerkend voor een Taizéviering is ook de meditatieve stilte; een uniek moment voor ontmoeting met God.

Pastor Wilna Wierenga zal deze Taizéviering leiden. Pianist is Saskia van Doorn.
U bent van harte welkom.