Skip to main content

Actie LiturGift - update

  • Geschreven op:
    24 augustus 2023

In de vorige Kerk&Samen hebben wij u een toelichting gegeven met betrekking tot de voortgang van het project Vernieuwing Liturgisch Centrum.

De kosten voor de realisatie zijn 10.000 Euro en om dit financieel voor elkaar te krijgen zijn we een
inzamelingsactie begonnen onder de naam: “LiturGift”.

De tussenstand van de inzamelingsactie is dat we de helft van het benodigde bedrag hebben ontvangen. Dat is erg mooi en we willen iedereen die tot nu heeft bijgedragen hartelijk bedanken!

Maar we zijn er dus nog niet, we hebben nog 5.000 Euro nodig en we willen u vragen om ook bij te dragen aan deze actie. Elke euro telt en brengt ons dichter bij ons doel. Dit kunt u doen door geld of collectebonnen te deponeren in de grote “LiturGift” melkbus achterin de kerk.
Tevens is er in de Appostel-app een aparte tegel beschikbaar, waarmee u digitaal kan bijdragen aan deze actie.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL31 RBRB 0851 5908 96 t.n.v. Protestantse Gemeente De Lichtkring o.v.v. Actie LiturGift.

Dank u wel voor uw steun! Samen kunnen we de realisatie van ons nieuwe liturgisch centrum mogelijk maken.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Vernieuwing Liturgisch Meubilair
Kerkrentmeesters