Skip to main content

Kerstbrodenactie Roemenië Hunedoara

  • Geschreven op:
    16 november 2023

In de aanloop naar Kerst wordt ook dit jaar weer de kerstbrodenactie georganiseerd voor diaconale hulp aan Reformatuskerk Hunedoara.

Met de opbrengst wordt een deel van de verwarmingskosten betaald van een groep zeer arme oudere gemeenteleden van de Reformatuskerk in Hunedoara. 

LOGOhunedoara.jpg

Een groot kerstbrood kost met en zonder spijs €13,50, een klein kerstbrood met en zonder spijs €7,50. De broden zonder spijs worden door de bakker zwaarder afgewogen.

Kerstbroden kunnen op drie manieren worden besteld:

  • tot en met woensdag 6 december door invulling van het bestelformulier op de beveiligde website van onze stichting: https://st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net
  • door invulling en inlevering van het bestelformulier de zondagochtenden 19 november en 3 december in de Lichtkring, de Bron, Maranathakerk en Adventskerk
  • tot en met maandag 4 december telefonisch bij Didy Luining, tel. (0172) 49 43 85 of Albert Pastink, tel. (0172) 43 39 76.

U kunt betalen door middel van een eenmalige incasso óf contant (graag gepast) bij aflevering.

Invulling van het bestelformulier op de website van onze stichting en betaling door middel van eenmalige incasso heeft onze sterke voorkeur. Het bedrag zal medio januari 2024 worden geïnd.

De kerstbroden worden vanaf maandag 18 december thuis bezorgd. Wij bezorgen echter niet buiten Alphen-stad.

hunedoara.jpgOok giften zijn uiteraard van harte welkom. U kunt deze overmaken op rekeningnummer NL30 INGB 0008324408 t.n.v. Stichting Roemenië Hunedoara te Alphen aan de Rijn onder vermelding van ‘winterhulp’. Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, omdat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Rien van Steden, voorzitter