Skip to main content

Liturgische schikking tweede zondag in de Veertigdagentijd

  • Geschreven op:
    26 februari 2024

De basis voor de schikkingen deze 40 dagentijd is een bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde. In het begin is deze donkerbruin en wordt gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door.

De lezing vandaag is uit Marcus 9:2-10 ‘Een stem uit de hemel’.
We zien hoe de discipelen Petrus, Johannes en Jakobus met Jezus mee de berg op mogen en daar Mozes en Elia zien.

Als ze boven op de berg zijn verandert Jezus van gedaante, hij straalt als de zon en zijn kleed is stralend wit. Mozes en Elia verschijnen en Jezus is met hen in gesprek.
De leerlingen zijn overdonderd.

In de schikking zie je naast zand en stenen, daarom 3 witte bloemen.

In de woestijn is er al direct op deze tweede zondag een bovenmenselijke ervaring.
Even zien we licht, vlagen van visioen en droom.