Skip to main content

Kerkdiensten in de Lichtkring

De eredienst op de zondag(morgen) is één van de kernactiviteiten van de gemeente. Bij de deur van de kerk heet één van de ambtsdragers je welkom. Bij hen kun je ook terecht met vragen over de kinderoppas en andere zaken. De kerkdiensten beginnen het gehele jaar om 10:00 uur.

Agenda

In de agenda vind je alle bijzonderheden en verdere informatie over de komende kerkdiensten.

Corona maatregelen

Hier vind je meer informatie over de richtlijnen die we hanteren tijdens kerkdiensten tgv de corona maatregelen.

Inhoudelijk

We zingen hoofdzakelijk uit het ‘nieuwe’ Liedboek "Zingen en Bidden in Huis en Kerk". Alle liederen worden tijdens de dienst in zijn geheel geprojecteerd, net als de orde van dienst, de Bijbellezingen, de doelen van de beide collectes en eventueel overige zaken.

Elk kerkelijk jaar wordt vijf maal het Heilig Avondmaal (lopend) gevierd. Het wordt aan de ouders overgelaten of hun kinderen ook daadwerkelijk deelnemen aan de tekenen van brood en wijn.

Er zijn ook diensten die worden voorbereid door, of zich richten op, een bepaalde groep van de gemeente. Aan de zogenaamde catechesedienst leveren jongeren tussen de 12 en 18 jaar een actieve bijdrage. In de overstapdienst nemen kinderen uit de hoogste groep van de basisschool afscheid van de kindernevendienst, omdat zij de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en de jeugdkerk. In samenwerking met de basisscholen ‘De Fontein’ en ‘Het Mozaïek’ worden ‘kerk-en-school-diensten’ gehouden.

Op een aantal zondagavonden is er een bijzondere viering, zoals een Taizé-viering of een jongerenChallenge.

Taizé-viering:

Een viering in de traditie van Taizé, een oecumenische broederschap in Taizé (Frankrijk), waar jaarlijks tienduizenden jongeren uit de hele wereld naar toe komen om te zingen, te bidden en te praten over God. Bijzonder aan Taizé-vieringen is de meditatieve sfeer: zo is er een stilte van 5 tot 10 minuten in plaats van een preek en worden er liederen gezongen met krachtige liefdevolle teksten, die steeds herhaald worden.

JongerenChallenge:

Challenges zijn vieringen speciaal gericht op jongeren. Ze worden ook door jongeren voorbereid. Het zijn vieringen die net een beetje anders zijn. Vieringen rond een actueel thema met een korte ‘preek’, met eigentijdse praise en popmuziek gespeeld door de jongeren zelf. En met een extra onderdeel waarbij de j́ongeren op een creatieve manier zelf met het thema aan de slag gaan. 

Koffiedrinken na de kerkdienst

In de Lichtkring is er wekelijks na afloop van de kerkdienst gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade.

Kerktaxi

Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de Lichtkring kunnen komen, kunnen gebruik maken van de kerktaxi. (Contactpersoon: Huib Versluys 0172-426522)

Diensten in de verpleeghuizen Rietveld en Rijnzate

In Rietveld en Rijnzate worden regelmatig vieringen gehouden, waarin ook de predikanten/pastor van de Lichtkring bij toerbeurt voorgaan.

Rietveld

De diensten worden eenmaal per maand op een vrijdag gehouden in de achterste ruimte van het restaurant. Aanvang: 15:00 uur. De volgende data zijn gepland voor 2024: 5 januari, 2 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december en 20 december.

Rijnzate

Ook deze diensten worden eenmaal per maand gehouden en vangen aan om 15:30 uur. Voor 2024 zijn de volgende data gepland: 19 januari, 16 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 november en 20 december.