kruis-02.jpg

Maatregelen corona

Samen kerk zijn werkt in deze corona-tijd net even anders. De kerkenraad heeft besloten om op de volgende manier invulling te gaan geven aan de nieuwe richtlijnen van de overheid en de PKN.

· Vanaf zondag, 3 oktober 2021, kunt u zonder inschrijving naar de kerk komen (LET OP: dienst begint weer om 10 uur)

· De kerkzaal kent twee delen. Circa 1/3 deel waarin de 1,5m gehandhaafd wordt en de stoelen zoals tot op heden gebruikelijk was uit elkaar staan en 2/3 deel van de kerk waarin aaneengesloten rijen stoelen staan, die iets ruimer van opzet zijn dan in de situatie voor Corona. Dit betekent dat er in totaal voor circa 200 gemeenteleden plaats is. Dit is eventueel nog uit te breiden met extra stoelen in de ontmoetingsruimte. Het is aan u waar u plaats wilt nemen. Het 1,5m gedeelte bevindt zich aan de kant van het orgel en dat betekent dat dit vak vanuit de hoofdingang ook direct bereikbaar is.

· Volgens de PKN richtlijn wordt er nog niet gecollecteerd tijdens de dienst. U kunt gebruiken maken van de Appostel-app of u kunt uw gift bij de uitgang doen

· Door de nieuwe richtlijnen heeft de kinderkerk besloten om, in tegenstelling tot het eerdere bericht, kinderkerk weer in de oude vorm te gaan geven. Dat wil zeggen dat de kinderen vanuit de kerk naar de kinderkerk gaan en niet al voor de dienst. Er is geen online kinderkerk meer.

· Afgelopen zondag waren voor het laatst de uitzendingen via Facebook. Uiteraard kunt u de dienst wel nog steeds via de kerkomroep volgen. De link vindt u op de website

· Daarnaast vragen wij u de algemene regels te blijven volgen: Blijf handen wassen en afstand houden en bij klachten: blijf thuis

· De kerkenraad zal de komende weken monitoren en evalueren hoe de zondagen verlopen en indien nodig praktische aanpassingen maken

· Per 1 november volgen er nieuwe richtlijnen vanuit de overheid, dan wordt wederom bekeken wat dit betekent voor de Lichtkring

Heeft u vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de scriba.

Tenslotte vragen wij u om de richtlijnen van het RIVM op te volgen en thuis te blijven wanneer u corona verschijnselen heeft. Daarbij willen we u wijzen op onderstaande vragen. Als u één van de vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, verzoeken we u vriendelijk de dienst niet te bezoeken.