Skip to main content

Orde van dienst komende dienst(en)


Vijfde zondag van de zomer - 21 juli 2024

VOORBEREIDING

Muziek

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied: lied 283: 1, 2 en 3 (staande)

Stilte

Groet en bemoediging:

De Eeuwige is met U!
OOK MET IS DE EEUWIGE!
Onze hulp is in de Naam van de levende God,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed…

Wij zingen: lied 283: 4 en 5

Kyriegebed

Laten we de Eeuwige om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen,
WANT ZIJN BARMHARTIGHEID KENT GEEN EINDE.

Gloria: lied 304

De kinderen mogen naar voren komen
Kinderlied: Hemelhoog 338 (2x)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 18: 15 t/m 22

Wij zingen: lied 111: 1, 5 en 6

Evangelielezing: Marcus 1: 21 t/m 28

Wij zingen: lied 530

Uitleg en verkondiging

Wij zingen: lied 324

DIENST VAN HET ANTWOORD

Inzameling van de gaven
Gebeden, besloten met het Onze Vader

Slotlied: lied 419

Wegzending en zegen