Skip to main content

Liturgie komende dienst(en)


School – kerkdienst 21 april 2024

met medewerking van kinderen en leerkrachten van groepen 3a, 3b, 4a, 4b van ‘Het Mozaïek’

Thema “Ik zie je”


Welkom – mededelingen

Zingen ‘Welkom, welkom, welkom iedereen’

Groet dominee

Toneelstukje met Thijs

Gebed Lea

Zingen ‘Het allerleukste liedje’ (groep 3b)

Verhaal over Kikker is kikker

Zingen ‘Iedereen is anders’ (groep 4a)

Verhaal uit de Bijbel: Lucas 15: 1-10 (BiGT)

1Alle tollenaars en slechte mensen kwamen naar Jezus luisteren. 2De farizeeën en de wetsleraren klaagden daarover. Ze zeiden: ‘Jezus gaat om met slechte mensen, en hij eet zelfs met ze!’

3Daarom gaf Jezus dit voorbeeld. Hij zei: 4‘Stel dat je honderd schapen hebt, maar je raakt er één kwijt. Dan ga je dat ene schaap toch zoeken? Je laat de 99 andere schapen achter in het veld. En je gaat dat ene schaap zoeken totdat je het vindt. 5Als je het schaap gevonden hebt, dan ben je blij. En je draagt het op je schouders naar huis. 6Thuis roep je de buren en je vrienden. En je zegt: ‘Laten we feestvieren! Want ik heb het schaap gevonden dat ik kwijt was.’

7Luister naar mijn woorden: Zo is het ook met God in de hemel. Hij is heel blij met één slecht mens die zijn leven verandert. Meer nog dan met 99 goede mensen die hun leven niet hoeven te veranderen.’

8Jezus zei ook: ‘Stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft, maar er één kwijtraakt. Dan gaat ze die toch zoeken? Ze doet een lamp aan en veegt haar huis totdat ze de munt vindt. 9En als ze hem gevonden heeft, dan roept ze haar vriendinnen en de buren. En ze zegt: ‘Laten we feestvieren! Want ik was mijn zilveren munt kwijt, maar ik heb hem gevonden.’

10Luister naar mijn woorden: Als één slecht mens zijn leven verandert, zijn de engelen van God net zo blij als die vrouw.’

Zingen ‘Het is pas feest als iedereen er is’ (YouTube) (groep 3a)

Praatje van de dominee

Zingen ‘Jezus is de goede Herder’

Toneelstukje met Thijs

Bidden

Zingen ‘Onze Vader in de hemel’

Aandacht voor collecte

Zingen ‘God kent jou’ (groep 4b) 

Zegen