Skip to main content

Wie zijn wij

De Lichtkring is een Protestantse gemeente in de wijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn. Wij zijn een relatief jonge gemeente, die sinds 2014 als zelfstandige PKN gemeente functioneert.

Missie

De Lichtkring is een gastvrije gemeente van Christus, die in verbinding staat met een diversiteit aan netwerken, open naar de samenleving. We zijn een gemeente die zich vrijmoedig inzet voor het welzijn van de wereld en de samenleving, die geloof ter sprake brengt, die richting vindt in het Woord van God, en open is voor de leiding van de Heilige Geest, zo tot eer van God.

Geschiedenis

De gemeente hield haar eerste kerkdienst op Pinkstermorgen 1991. De eerste samenkomsten waren in een bedrijfskantine in de nieuwe woonwijk die destijds nog volop in aanbouw was. Later werden er jarenlang kerkdiensten gehouden in een gymzaal, totdat op Pinkstermorgen 2006 het eigen kerkgebouw de 'Lichtkring' in gebruik genomen werd.

Tot 2014 was de Lichtkring een gefedereerde wijkgemeente, bestuurlijk en financieel verbonden aan enerzijds de hervormde gemeente en anderzijds de gereformeerde kerk in het centrum van Alphen aan den Rijn. In 2014 zijn de gereformeerde en hervormde wijkgemeenten Kerk en Zanen verenigd tot een zelfstandige protestantse gemeente de Lichtkring - Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn. Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Gebouw

Ons gebouw de Lichtkring staat aan de Amerikalaan 91. Een fraai gebouw dat voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Kenmerkend aan het gebouw is het ornament van cortenstaal. Het is het staal dat ook voor de bouw van schepen wordt gebruikt. Het ornament heeft vanaf de opening van het gebouw een roestbruine kleur. Het doet denken aan de regel in het gedicht Deïsme van Gerrit Achterberg waar Jezus wordt genoemd als koopman in oud roest. Welke kras of breuklijn er ook in een mensenleven is opgelopen, Jezus ziet, als een koopman in oud roest, juist de mens.

Wie het kerkgebouw vanaf de Amerikalaan binnengaat, komt in de ontmoetingsruimte, waar ook de toiletten en garderoberuimtes zijn. Deze ruimte wordt eveneens gebruikt voor het koffiedrinken na afloop van de dienst. Via het schoolplein van de basisschool Het Mozaïek en de kinderopvang 'Verrekijker' aan de Vroonhoevelaan bereikt u de zijingang van de kerk, die op zondag voor en na de kerkdiensten geopend is. Naast de ingang is ook een verbinding met zowel de school als de kinderopvang. De kerkzaal, inclusief de Stiltenis, is op de begane grond, waar eveneens de predikantenkamer en vergaderruimten gelegen zijn. De studio en de jeugdruimten bevinden zich op de eerste verdieping. Vooral voor de 12+ groep is in de kelder van het gebouw een gezellige ruimte ingericht.

Met de buren van de Lichtkring – de basisschool en het kinderdagverblijf – is een convenant gesloten waarbij is afgesproken hoe wederzijds van elkaars ruimte gebruik gemaakt kan worden. Zo gebruikt de kerk op zondagmorgen lokalen van de basisschool voor de kindernevendienst en de school op maandagmorgen de kerkzaal voor haar weekopening.

Het dak van het kerkgebouw is sinds februari 2014 voorzien van zonnepanelen waarmee de kerk dus energieleverancier is geworden.

Logo
Logo Lichtkring Alphen aan den Rijn

In ons logo komen elementen van de naam, vormgeving en theologische duiding van ons gebouw en de gemeente tot uiting. Bovenaan het logo zijn, licht gebogen, drie oranje gekleurde vlakken te zien. Het zijn de wanden van de kerkzaal. In de linker wand zitten vier openingen, die de ramen aan de Amerikalaan voorstellen, met de kleuren van het kerkelijk jaar. De rondingen die kenmerkend zijn voor het gebouw zijn ook in de rest van het logo verwerkt. Links onderaan zijn mensen getekend. Zij vormen een kring die samenkomt en uitkijkt naar het Licht, naar God. Het is duidelijk zichtbaar dat deze mensen onderling verschillend en van alle leeftijden zijn. De rondingen van de wanden en de mensenkring vormen samen geen gesloten geheel. Er is ruimte tussen gelaten.

Verhalenproject

Wie zijn wij? Wat zijn we voor gemeente? Waarom kom je op zondag naar de Lichtkring?

Zomaar wat vragen die de predikanten en de kerkenraad aan jou zouden willen stellen. Wat vertel je aan je buurman over onze gemeente? Hoe presenteren we onszelf naar de ‘buitenwereld’?

Wij willen graag horen van onze gemeenteleden wat de Lichtkring en het geloof voor hen betekent. Maar dit is soms moeilijk onder woorden te brengen. Vaak is dit wél verweven in verhalen die mensen aan elkaar vertellen, en als je goed luistert kun je die betekenis eruit halen. Dat is wat we als kerkenraad samen met de verhalenambassadeurs gaan proberen, om die verhalen op te zoeken in onze gemeente. En daar hebben we jou bij nodig, want jij hebt ook een verhaal, net als wij allemaal.

Leer er hier meer over.

Jaarthema | Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

In beweging gezet door de Geest

‘Ga mee!’ is een uitnodiging voor ons als gemeente om dit seizoen mee te gaan in het spoor van God. Geloven gaat ons niet altijd makkelijk af en vaak ervaren we schroom om iets van ons geloof te laten merken aan de mensen om ons heen. Ondanks onze schroom zet Gods Geest ons in beweging om achter Jezus aan te gaan en op de plek waar wij zijn van Hem te getuigen door ons doen en laten. Niet groots en meeslepend, ook niet op een sinaasappelkistje, maar gewoon zoals je bent, wil Gods Geest door je heen werken. Door hoe je doet, door wat je zegt - door heel je levenshouding heen.

Je leest er alles over op deze pagina: Jaarthema: Ga mee!

Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde