Skip to main content

Diaconaat

In de boeken van het Oude Testament en in de verhalen van Jezus in het Nieuwe Testament speelt het recht van de armen een belangrijke rol. De Bijbelse opdracht tot dienen is samengevat in het gebod van de liefde tot God en de daaraan onlosmakelijk verbonden liefde tot de naaste. Deze opdracht tot dienen is gericht aan de gehele gemeente en behoort tot de kern van het gemeente zijn. Sleutelbegrippen zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid.

De gemeente vervult haar diaconale opdracht met hulp van de diakenen. Hiervoor worden middelen ingezameld, beheerd en uitgedeeld. In de loop van de tijd heeft er een verbreding plaatsgevonden van de oorspronkelijke armenzorg naar maatschappelijke hulpverlening. Behalve het verlenen van noodhulp heeft de diaconie hierin vooral een verwijzende taak. Het signaleren van noden in de samenleving door gemeenteleden is een belangrijke voorwaarde om de diaconale taak inhoud te kunnen geven. Hiertoe worden gemeenteleden opgeroepen.

Onder de diaconale taken valt ook het omzien naar elkaar, niet alleen in onze directe omgeving maar wereldwijd. Concreet: van het faciliteren van het jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie tot het project Bethania in Moldavië en alles daar tussenin.

Rol van de Diaconie in de liturgie

Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Heilig Avondmaal en het uitdelen van brood en wijn. Zij zorgen ervoor dat iedereen daaraan mee kan doen, zo nodig ook aan huis.

De diaconie is betrokken bij de voorbeden door met gebruikmaking van het voorbedenboek of op eigen initiatief de noden onder de aandacht te brengen en te danken voor goede uitkomsten en hoopvolle ontwikkelingen.

Tijdens de kerkdiensten worden onder verantwoordelijkheid van de diaconie collectegelden ingezameld.

ZWO

ZWO staat voor de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Waar de diaconie zich ontfermt over hulp binnen onze landsgrenzen houdt de ZWO zich bezig met ontwikkelingshulp in het buitenland. Dit gebeurt voor een groot deel aan de hand van Kerk in Actie, die honderden projecten steunen van lokale partners in de hele wereld.

De ZWO organiseert inzamelingsacties voor deze projecten, om zo de Lichtkring de verantwoordelijkheid te laten vervullen van kerk-zijn in een wereld waarin het leven er voor velen niet zo rooskleurig uitziet.

Veel steun van de ZWO is structureel van aard. Zo is het huidige gemeenteproject project Bethania in Moldavië, zie hieronder. Ook steunt de ZWO bijvoorbeeld een school voor vluchtelingen in Caïro en een weeshuis in Tanzania.

Soms is de steun eenmalig. Dit kan noodhulp zijn na een ramp, maar het kan ook gaan om een eenmalige impuls. Elke maand stelt de ZWO onvoorwaardelijk €50 beschikbaar voor een goed (buitenlands) doel. Heeft u hier suggesties voor, of een vraag? Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bethania: kinderen en ouderen worden gezien

Vanuit de ZWO-commissie van de Lichtkring wordt het project Bethania gesteund in Moldavië, het armste land van Europa. Precies gelegen tussen de invloedssferen van Europa en Rusland is het een verdeeld land met conflicten, corruptie en armoede. Hierom ontvluchten veel Moldaviërs het land om werk te zoeken in West-Europa. Hierbij blijven echter twee generaties achter in Moldavië: veel kinderen moeten opgroeien zonder hun ouders, en veel ouderen blijven eenzaam en in armoede achter. Op deze twee ‘vergeten generaties’ richt project Bethania zich.

Dit is een christelijk project, gelegen in een plattelandsgebied in Moldavië. Op dit project krijgen kinderen naschoolse opvang, bijles en psychosociale hulp. Zonder hulp van hun ouders kampen veel van deze kinderen immers met mentale problemen en onveilige thuissituaties. Bij Bethania krijgen ze hulp, maar kunnen ze ook samen spelen met andere kinderen, en worden er leuke activiteiten georganiseerd.

De ouderen kunnen bij het project zorg krijgen en warme maaltijden. Ook kunnen ze er terecht voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging als ze zelf geen douche hebben, en kunnen ze er de dag doorbrengen met anderen om eenzaamheid tegen te gaan.

Project Bethania zorgt ervoor dat kinderen en ouderen zich gezien voelen. Het draait volledig op donaties; elke gegeven euro is meer dan welkom.

 22 10 2021 moldavie2 1000

31 10 2021 moldavie foto 1000

22 10 2021 moldavie1 1000

Speciale inzamelingen

Oude postzegels en mobieltjes kunnen worden ingeleverd bij de diaconie of bij iemand van de ZWO werkgroep (contact Jelle van Doorn, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), de opbrengst komt ten goede aan ZWO doelen.

Vrijwillige bijdrage aan Diaconie en ZWO
Ieder jaar in mei wordt er aan u gevraagd om een vrijwillige bijdrage te geven voor zowel de diaconie als de ZWO. De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor noodhulp, giften aan diverse doelen maar ook om het plaatselijke diaconale werk mogelijk te maken. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld de kerstpakkettenactie, nieuwjaarsbijeenkomst, bootreisje maar meer recent ook het plaatselijke vluchtelingenwerk.

Rekeningnummer Diaconie

Uw vrijwillige bijdrage voor de diaconie kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL72 TRIO 0784 8853 97 t.n.v. Diaconie PKN Lichtkring. Op deze rekening kunt u ook overige giften of bijdragen aan collectes overmaken. Wilt u het doel van uw gift in de omschrijving vermelden?

Rekeningnummer ZWO

Uw vrijwillige bijdrage voor de ZWO kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL68 TRIO 0198 1026 90 t.n.v. ZWO PKN Lichtkring. Op deze rekening kunt u ook giften overmaken voor het werk van Wilbert en Rima in Libanon. Wilt u ook hier het doel van uw gift in de omschrijving vermelden?
Contact met de Diaconie

Wilt u contact opnemen met de diaconie kunt u na de dienst altijd één van de diakenen aanspreken of anders een e-mail sturen naar Winke Pison (secretaris) via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.