Skip to main content

Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar in woord en daad, in Gods naam. Pastoraat gaat de hele gemeente aan en hoort bij de taak van alle gelovigen. Overal waar mensen elkaar in de gemeente ontmoeten, vindt pastoraat plaats.
De gemeente is verdeeld in vier pastorale wijken, die onder leiding staan van een pastoraal ouderling. Deze geeft leiding aan het wijkteam waar doorgaans ook een pastoraal medewerkende en een contactpersoon deel van uitmaakt. En uiteraard zijn de predikanten ook pastoraal bij de wijken betrokken.

Binnen een wijkteam is het pastoraat als volgt georganiseerd: Contactpersonen schenken aandacht aan nieuw ingekomenen, aan gemeenteleden bij een geboorte, een bijzondere verjaardag (75+) of een jubileum. Dit doen ze door middel van een kaart, een bezoek, een telefoontje of een presentje.

Pastoraal medewerkers bezoeken gemeenteleden in de wijk die vanwege ziekte, ouderdom of zorgen persoonlijke aandacht en steun kunnen gebruiken.

Pastoraal ouderlingen zijn bij het hiervoor genoemde bezoekwerk betrokken en hebben ook een rol bij doopgesprekken, trouwdiensten en uitvaarten. Daarnaast hebben ze ook een organiserende rol, bijvoorbeeld rond de wijkontmoetingen.

De predikanten zijn verantwoordelijk voor crisispastoraat, pastoraat rond rouw, doop en trouwen. Ook voor geloofsvragen en langdurige pastorale trajecten zijn zij de aangewezen persoon.

Wij leven als gemeente graag mee in blijde en droevige gebeurtenissen. Neem gerust contact op met de pastoraal ouderling of wijkpredikant.

Antwoorden op al uw vragen over wat u kunt doen en met wie u contact kunt opnemen in een aantal specifieke gevallen, inclusief de contactgevens, vindt u op de pagina Wat te doen bij ...