Skip to main content

Privacy 

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
De AVG regelt de privacy rechten van een ieder in de openbare leefomgeving en legt daarvoor een groot deel van de verantwoordelijkheid neer bij organisaties die daar mee moeten omgaan. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt).
Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Privacy en AVG in de Lichtkring

Ook jouw/uw kerk, de protestantse gemeente de Lichtkring, is zo’n organisatie die zorgvuldig moet omgaan met jouw/uw persoonlijke gegevens. Daarom is een privacyverklaring opgesteld, waarin wordt vermeld en uitgelegd hoe de Lichtkring omgaat met het gebruiken en verwerken van jouw/uw gegevens.

Privacyverklaring en -beleid van de Lichtkring

Ook voor de Lichtkring gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Een omgeving waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze daarin deelnemen. De oprechte betrokkenheid bij elkaar is op zichzelf al een waarborg dat zorgvuldig zal worden omgegaan met andermans gegevens.
Daar waar nodig borgen we dat zo goed mogelijk in afspraken hoe we daar als Lichtkring gemeente mee omgaan. Die afspraken zijn nu vastgelegd in onze privacyverklaring. Met elkaar moeten we er wel voor waken dat een persoonlijke uitleg van de in woorden gevatte afspraken niet zwaarder gaan wegen dan het doel.
De opgestelde privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen onze kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft ook de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.
 
De privacyverklaring kunt u/je hier downloaden: Privacyverklaring en beleid Lichtkring 2023
 
Mocht je/u niet beschikken over internet, of het gewoon erg lastig vinden om daar gebruik van te maken, dan is de privacyverklaring ook altijd op te vragen via de scriba.

Verantwoordelijkheid van gemeenteleden

In onze gemeente de Lichtkring zijn veel mensen actief en worden vele gezamenlijke activiteiten georganiseerd. In zo’n omgeving worden ook persoonlijke gegevens opgeslagen in persoonlijke opslagmedia. Het kan niet worden uitgesloten dat deze niet geheel volgens alle daarvoor opgestelde en geldende privacy regels worden beheerd. Wel kan op basis van vertrouwen worden aangenomen dat een ieder die deel uitmaakt van de Lichtkring, de benodigde zorgvuldigheid zal betrachten bij het omgaan met gegevens van een ander. PG de Lichtkring doet met vertrouwen een dringend beroep op een ieder om daar met die benodigde zorgvuldigheid mee om te gaan.

Meer informatie

Mocht er voor jou/u toch nog iets niet helder zijn, dan mag je dat altijd laten weten. Ook als je nog betere ideeën hebt of aanvullingen die positief kunnen bijdragen aan het waarborgen van onze privacy binnen de ruimte van onze gemeenschap.
Voor alle zaken die met privacy te maken hebben, kan contact opgenomen worden met Jan Tol via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefonisch via 0172 49 51 97. 
Privacyverklaring website

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Dit privacy beleid is van toepassing op deze website van Lichtkring. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Lichtkring niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
De Lichtkring respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde webservers van de Lichtkring.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, worden deze niet opgeslagen op de beveiligde webserver van de Lichtkring maar direct via de mail verstuurd naar de beheerder van de website van de Lichtkring.

Verwerking gegevens

Teneinde de doelstelling van de Lichtkring en deze website te bewerkstelligen worden persoonlijke gegevens van deelnemende partijen bewaard op de beveiligde webserver van de Lichtkring. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk en uitwisselbaar voor de deelnemende partijen aan de Lichtkring.
Bij het beëindigen van de deelname aan de Lichtkring worden betreffende gegevens verwijderd van de beveiligde webserver de Lichtkring.
Gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Nieuwsbrief

De Lichtkring maakt gebruik van een nieuwsbrief die wordt opgeslagen op de beveiligde webserver van de Lichtkring.
Via een ingesloten link kan het ontvangen van deze nieuwsbrief worden stopgezet en worden de gegevens verwijderd van de server van de Lichtkring.

Cookies

De website van de Lichtkring maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) voor een betere werking van deze website.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies, op onze en websites dan niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen of feedback

Bij vragen of opmerkingen over het privacy-beleid van de Lichtkring kunt u contact opnemen met de scriba via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..