Skip to main content

Gedragscode Veilige Kerk

De Kerkenraad van de Lichtkring vindt het belangrijk dat haar medewerkers, vrijwilligers en ambtsdragers in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het vrijwilligerswerk plaats kan vinden. Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode wordt bij benoeming of aanstelling overhandigd en met de vrijwilliger besproken. Door het accepteren van een taak of functie binnen De Lichtkring verklaart men zich akkoord met deze gedragscode. Het staat een geleding binnen de kerk, bijvoorbeeld het jeugdwerk, altijd vrij om aanvullende afspraken op de gedragscode te maken.

 Vertrouwenspersonen

Ook heeft de Kerkenraad twee vertrouwenspersonen aangesteld in de persoon van Ruth Schreuders en Herman Bril. Beiden hebben in het openbaar, tijdens een kerkdienst, de gelofte van geheimhouding afgelegd. Dat betekent dat iedereen die deel uitmaakt van onze kerkelijke gemeente deze vertrouwenspersonen aan kan spreken als ze twijfelt aan de handelwijze van een van onze vrijwilligers en medewerkers of als er behoefte is om in vertrouwelijkheid te spreken te spreken over vragen rond gewenst of ongewenst gedrag binnen de kerk.
Voor contact met de vertrouwenspersonen, zie: Vertrouwenspersonen

In onderstaand filmpje wordt uitleg gegeven over de gedragscode Veilige Kerk en maakt u kennis met de vertouwenspersonen:

Veilige gemeente

Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag volgen wij het protocol van de PKN voor dergelijke zaken. Ook vind je op de website van de PKN informatie over het Meldpunt voor Seksueel Misbruik (https://smpr.nl).

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Binnen de PKN is afgesproken dat predikanten, pastoraal medewerkers en ambtsdragers/vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken of vrijwilligers die een leidinggevende functie hebben een VOG moeten hebben. Binnen de Lichtkring volgen we dit beleid. Hoe we hier binnen de Lichtkring invulling aan geven kunt u vinden in het document Beleid VOG.

Onderaan deze pagina vind je de "gedragscode" en het “beleid VOG”.

Downloads:

Gedragscode vrijwilligers LK

2022 beleid VOG - concept